Bookondemand


Me pakume uusi digitaaltrüki võimalusi kirjastustele, teadus- ja õppeasutustele, reklaamiagentuuridele, korporatiivturule ning autoritele.


Book On Demand:


• raamat, brošüür või ajakiri professionaalselt teostatud köitega, laia raamatuploki ja kaane materjalide valikuga,

soodne hind;

kõrge trükikvaliteet;

tiraažid alates ühest eksemplarist;

valmistamise tähtaeg alates ühest päevast.


Uued võimalused kirjastajatele


Väikese proovitiraaži trükkimine turu hindamiseks

Kitsa nõudlusega raamatute trükk

Proovi- ja signaaleksemplaride trükk

Erinevate kaanetüübi ja kujunduse variantide proovimine

Eksklusiivsete tekstide ja kujutiste trükk tiraaži erinevatele eksemplaridele

Läbimüüdud tiraažide juurdetrükkimine

Käsikirjade, arhiivide, stenogrammide üleviimine raamatuformaati

Suure tiraaži mitterealiseerumise riski vähendamine

Suure tiraaži ladustamiskulude vähendamine

Suurtesse tiraažidesse kaasatud käibevahendite suuruse vähendamine.


Uued võimalused õppe- ja teadusasutustele


Võimalus viia sisse muudatusi väljaandesse vahetult enne trükki ilma töö hinna tõusuta. Tiraaži juurdetrükkimine nõudmisel. Kõrge kvaliteet mustvalgete jooniste ja skeemide trükkimisel. Tiraažide, alates 1 eksemplarist, trükk lühikeste tähtaegadega:


õpikud, sealhulgas prooviversioonid enne kinnitamist;

kursuste materjalid;

kõrge ilmumise perioodilisusega infoväljaanded;

väljaannete trükk kitsaste teadmiste valdkondade kohta ning teadusmonograafiate jaoks;

reprintväljaanded;

uurimustööde aruanded.


Uued võimalused korporatiivturule


Tootjafirmad ning kaupade müüjad vajavad mitte ainult reklaamtrükki, vaid ka asjaajamisega seonduvaid trükitöid. Need on erinevad instruktsioonid, garantiitalongid, kataloogid, hinnakirjad, sisedokumendid, aruanded ja palju muud. Seejuures on nõutav korporatiivsete kvaliteedistandardite järgimine.

Nõudmisel trüki võimalused lahendavad sellised probleemid, nagu:


Informatsiooni aktuaalsuse säilitamine, kiire reageerimine igasugustele infomuutustele

Materjalide kõrge atraktiivsus isegi iseseisval failide ettevalmistamisel

Oodatud tulemus tänu tiraažieksemplarile maksimaalselt sarnase maketi väljatrükkimisele

Firmastiili, sealhulgas õige värvilahenduse järgimine

Dokumendi mitme versiooni trükkimine ühe tiraaži raames (trükk erinevates keeltes või kohaliku esinduse andmete sisseviimine).


Uued võimalused autoritele


Paljud autorid on valmis trükkima omal kulul raamatu väikese tiraaži. Nõudmiseni trüki puhul kulutavad nad sellele vähem raha, kui minimaalsele tiraažile, mida ofset-trükikoda on nõus trükkima. Ning lisaks sellele saavad nad täisväärtusliku raamatu registreerimisnumbriga, mille võib saata raamatukogudele. Lisaks võib tiraaži iga raamatu muuta unikaalseks, mis lisab sellele väärtust. Tänu digitaaltrükile on ilmavalgust näinud paljud raamatud, mis sellise võimaluse puudumisel poleks kunagi ilmunud. Haruldane raamat ning unikaalne lugeja võivad nüüd leida tee teineteise juurde!


Uued võimalused reklaamiturule


Reklaamtoodangu hinna tuntav vähenemine tänu värvilise ning kvaliteetse mustvalge trüki kombinatsioonile. Kõrge kreatiivsuse tase saavutatakse, kasutades ühe trükise raamis erinevat paberit, kaitseelemente, keerukat personaliseerimist, spetsiaalseid viimistluse liike.

Raamatusse võib suvalises järjekorras lisada lehekülgi värvitrükiga, samuti võib kasutada erinevaid materjale, näiteks kalkat. Raamatuse lisatud värvilised lehed suurendavad ka tavalisele paberile trükkimisel oluliselt raamatu atraktiivsust.


Vahelduvate andmete lisamine


Unikaalne võimalus erineva raskusastmega personaliseeritud variatiivsete väljaannete loomiseks. Valitud lehekülgedele paigutatakse erinevatest allikatest saadud informatsioon. Võimalik on ka struktueeritud raamatukogude kasutamine, mis on eelnevalt ettevalmistatud ning varieeritavad elementide gruppide kaupa (kujutised, tekstiplokid, allkirjad). Seejuures võib trükise šabloon sisaldada teatud andmete paigutamise tingimust sõltuvalt teiste andmete olemasolust.


 
   
 
 
Pallasti 21, 11411 Tallinn, Estonia
Telefon +372 60 96 177, GSM +372 555 12502
email: info@alfapress.ee, www.alfapress.ee
 
 
   
 
Copyright © 2020 Alfapress OÜ. All rights reserved.